Füüsilise aktiivsuse eneseanalüüs

EESMÄRK: 

Aidata mõista, millised tegurid takistavad füüsilise aktiivsusega tegelemist ja kuidas neid muuta, et saavutada aktiivsuse säilimine pika aja jooksul. 

TEGEVUS: 

Tegurid, mis aitavad füüsilist aktiivsust alustada ja säilitada on jaotatud eeldusteks, võimalusteks ja soodustavateks teguriteks ning need on allpool toodud. Loe iga väide läbi ja vasta enda jaoks, kas väide on tõene, mõnevõrra tõene või pole tõene. Iga vastuse eest saab punkte, mis summeeritakse, et näha antud teguri osa selles, kui tõenäoliselt ollakse füüsiliseks aktiivne

Eeldused: 

1. ma tean füüsilisest aktiivsusest väga palju: Tõene – 3 punkti | Mõnevõrra tõene – 2 punkti | Pole tõene – 1 punkt 

2. ma usun, et füüsiline aktiivsus on minujaoks hea: Tõene – 3 punkti | Mõnevõrra tõene – 2 punkti | Pole tõene – 1 punkt 

3. ma naudin regulaarseid treeninguid ja füüsilist aktiivsust: Tõene – 3 punkti | Mõnevõrra tõene – 2 punkti | Pole tõene – 1 punkt 

4. ma olen enesekindel oma oskustes spordis, harjutustes ja teistes füüsilistes tegevustes: Tõene – 3 punkti | Mõnevõrra tõene – 2 punkti | Pole tõene – 1 punkt

Võimalused: 

1. ma oman häid oskuseid soovitud spordiga tegelemiseks: Tõene – 3 punkti | Mõnevõrra tõene – 2 punkti | Pole tõene – 1 punkt 

2. ma tean, kuidas planeerida oma enda füüsilise aktiivsuse programmi: Tõene – 3 punkti | Mõnevõrra tõene – 2 punkti | Pole tõene – 1 punkt 

3. mul on võimalus tegeleda füüsilise aktiivsusega kodu või töö lähedal: Tõene – 3 punkti | Mõnevõrra tõene – 2 punkti | Pole tõene – 1 punkt 

4. mul on varustust, et tegeleda soovitud füüsilise aktiivsusega: Tõene – 3 punkti | Mõnevõrra tõene – 2 punkti | Pole tõene – 1 punkt

Soodustavad tegurid: 

1. mul on toetus pereliikmete poolt tegeleda füüsilise aktiivsusega: Tõene – 3 punkti | Mõnevõrra tõene – 2 punkti | Pole tõene – 1 punkt 

2. mul on palju sõpru, kes naudivad sarnaseid füüsilisi aktiivsuse vorme nagu minagi: Tõene – 3 punkti | Mõnevõrra tõene – 2 punkti | Pole tõene – 1 punkt

3. mul on töökaaslaste ja ülemuste toetus füüsilise aktiivsusega tegelemiseks: Tõene – 3 punkti | Mõnevõrra tõene – 2 punkti | Pole tõene – 1 punkt 

4. mul on arst ja/või töökoht, kes kutsub mind üles füüsilist aktiivsust tõstma: Tõene – 3 punkti | Mõnevõrra tõene – 2 punkti | Pole tõene – 1 punkt


TULEMUSED: 

Pane kirja saadud punktisumma eeldustest, võimalustest ja tugevdavatest teguritest, ning kogupunktisumma. Alljärgnev tabel annab su skoorile hinnangu: 

Tegelemine tõenäoline: 11-12  iga kategooria eest ja/või koguskool 33-36 

Tegelemine võimalik: 9-10 iga kategooria eest ja/või koguskoor 25-32 

Tegelemine vähetõenäoline: Alla 9 iga kategooria eest ja/või koguskoor alla 25-e 


KOKKUVÕTE JA ENESEANALÜÜS: 

1. Pane kirja või arutle endamisi oma küsitluse tulemusi. Mõtle, milliseid muutuseid sa vajad, et eeldused, võimalused ja tugevdavad tegurid oleksid kõrgema skooriga. Nii tõstad tõenäosust, et liikumisaktiivsus säilib sul terve elu! 

2. Järgmiseks pane kirja või arutle endamisi, mis sorti füüsilist aktiivsus näib sinu arvates olevat kõige meeldivam (erinevad treeningud (nt aeroobika/ jooga/ pilates/ jõusaal jms), aktiivne rekreatsioon (jooksmine või matkamine, tantsimas käimine, aiatööd jms) või konkreetne spordiala). Kommenteeri MIKS sa naudid just nende konkreetsete tegevustega tegelemist.

PLAAN JA PÄEVIK FÜÜSILISE AKTIIVUSEGA TEGELEMISEKS 

EESMÄRK: 

Sea ühe nädala eesmärgid füüsilise aktiivsuse tegevustes ( treeningud, aktiivne rekreatsioon või spordiala), koosta plaan ja hinda enda osalust 

TEGEVUSED: 

1. Kasuta (allajärgnevat) kalendrit, et kirja panna tuleva nädala osalused füüsilistes tegevustes. Planeeri vähemalt kolm tegevust nädalasse aga ole oma tegevustes realistlik! Vali tegevused, mida sa naudid ja saad teha piiranguteta. Päevade lõikes võid valida erinevaid tegevusi , et sinu liikumisaktiivsuses oleks mõningast variatsiooni. Pane kirja nii päevad, kuna plaanid tegutseda kui ka kestvus, kaua plaanid antud tegevust teha:

2. Pane oma nädala tegevused kirja alljärgnevasse aktiivsuse päevikusse. Kui võimalik, hoia see endaga päeval/trennis kaasas, et kohe tehtu kirja panna. Iga kord kui sa tegeled mingi aktiivsusvormiga rohkem kui 10 minutit, märgi päevikus ära üks kast. Tegeledes rohkem kui 10 minutit, märgi vastav arv lisakaste. Kui sa ei saa päevikut endaga kaasas kanda, täida see päeva lõpus.

3. Loe kokku kogu minutite arv, millal olid nädalas aktiivne 

4. Vasta alljärgnevale küsimustele tulemuste osas:

TULEMUSED: ⁷

Kas sa sooritasid iga tegevust vähemalt 20 minutit? JAH või EI 

Kas sa olid vähemalt 20 minutit aktiivne vähemalt 3-l päeval nädalas? JAH või EI 

KOKKUVÕTE JA ENESEANALÜÜS: 

1. Kas sa tunned, et kasutad treeninguid, aktiivseid rekreatsioonitegevusi või konkreetset spordiala osana oma eluviisist nüüd või edaspidi? Vasta sellele küsimustele mitme lausega andes endale õiglase hinnangu 

2. Kas päeviku pidamine andis sulle ülevaate sinu tegelikust päevasest aktiivsusest? Vastates mitme lausega, selgita miks või miks mitte?

liikumisloeng
Kuidas soovitada...
Terviseloeng